ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ СРБА“

Осипаоница

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

Правила понашања родитеља

El. pošta Štampa PDF

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 

 1. Родитељ или старатељ је дужан да дете редовно шаље у школу  
 2. Родитељ је дужан да прати понашање, учење и успех свог детета.
 3. Сарадња са школом треба да буде континуирана, а не само пред крај полугодишта или школске године.
 4. Родитељ треба да сарађује са одељенским старешином - треба да га благовремено обавести о изостанцима ученика и да га упозна са индивидуалним карактеристикама детета
 5. Родитељ треба да поштује личност наставника и осталих радника школе и да то пренесе на своје дете.
 6. У контакту са наставницима родитељ треба да испољи поштовање и уважавање, физички или вербални напади су забрањени.
 7. Родитељ је дужан да се придржава термина предвиђеног за индивидуалне разговоре(Дан отворених врата), не може да  инсистира да га наставник прими у неком другом термину, осим у случају да се ради о нечем хитном и неодложном.
 8.   Родитељ треба да поштује налоге и предлоге дежурног ученика и наставника, као и кућни ред школе
 9.    Родитељ треба да сарађује са предметним наставницима.
 10.   Обавеза родитеља је да долази на родитељске састанке.
 11.   Било би пожељно да родитељи помажу школи у остваривању васпитног рада и планираних задатака, као и у настојањима да се побољшају услови рада школе.
 12.   Сва лица која нису радници нити ученици школе у обавези су да се пријаве   дежурном ученику.
 13.   Родитељи, ни остала лица не могу се задржавати у ходницима школе, нити могу да ометају рад и улазе у учионице, већ треба да у холу сачекају наставника
 14. Родитељи треба да се упознају са правилима понашања у школи и да мотивишу дете да та правила прихвати. 
Poslednje ažurirano sreda, 16 oktobar 2013 19:20  

Претрага