ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ СРБА“

Осипаоница

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Календар рада

El. pošta Štampa PDF

Календар рада

 

Prvo polugodi{te
Drugo polugodi{te
M
M
P
P
U
U
S
S
^
^
P
P
S
S
N
N
RN
RN
1.
6
5
4
3
8
7
4
3
6
5
1
9
8
2
1
7
7
6
5
6
9
8
7
7
3
1
1
2
3
2
1
1
8
7
6
5
8
8
6
5
8
4
2
3
4
2
9
9
7
7
6
9
7
6
5
4
1
8
10
11
10
9
11
10
13
11
10
11
10
12
11
12
11
10
19
18
19
18
17
24
18
17
16
15
16
20
19
16
15
18
17
14
13
12
10
17
17
15
16
16
14
14
13
18
16
15
15
13
12
17
15
11
14
14
13
14
10
13
12
11
10
15
14
12
10
11
13
12
12
26
25
26
25
31
25
24
23
22
23
27
26
23
22*
21*
25*
24
31
21
20
19
25
24
23
24
22
23
23
21
21
20
25
23
22
22
20
19
24
20*
22
18
22
21
21
20
23
21
17
21
20
19*
18
17
22
21
18
17
20
19
16
15
20
19
30
29
30
29
28
27
26
30
20
9
21
19
2
0
20
23
20
21
101
28
28
27
29
27
26
25
28
28
27
30
26*
27*
30
28*
29*
28
29
30
24
27
26
25
24
29
28
25
24
27
26
23
22
30
29
27
26
28
29
30
4
3
2
1
1
2
9
8
9
6
5
4
3
4*
3
2
9
5
5
4
3
2.
3.
4.
5.
23.
24.
25.
26.
6.
7.
8.
9.
10.
28.
27.
11.
12.
13.
14.
15.
29.
30.
31.
16.
17.
18.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
37.
Legenda:
Nastavni
dani
P
r
a
z
n
i
c
i
k
o
j
i
s
e
o
b
e
l
e
`
a
v
a
j
u
r
a
d
n
o
(
n
a
s
t
a
v
n
i
d
a
n
i
)
Ukupno nastavnih dana:
Ukupno nastavnih dana:
S
e
p
t
e
m
b
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
19*
D
e
c
e
m
b
a
r
*
Verski praznici
Dr`avni
praznici
2
31
31
18
79
12
16
17
19.
20.
21.
22.
3
5
6
13
12
11
10
9
15
14
22
21
20
19
18
17
16
29
28
25
26
24
23
31
30
8
7*
J
a
n
u
a
r
4
2
1
27
13
14
15
16
TABELARNI PREGLED KALENDARA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
OSNOVNE [KOLE ZA [KOLSKU 2018/2019. GODINU
14
27
Broj nastavnih dana u mesecu
[kolski raspust, nenastavni
ili neradni dani
Radni dani (Sveti Sava i Vidovdan)
Zavr{etak nastave na kraju
prvog i drugog polugodi{ta
Dani rezervisani za polagawe
probnog i zavr{nog ispita
18
19
13
 

Претрага