ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ СРБА“

Осипаоница

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Распоред часова

El. pošta Štampa PDF

РАСПОРЕД ЧАСОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – ШКОЛСКА 20119/20. ГОДИНА

поподне

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Наташа Антић

Енглески језик

Српски језик 

Математика

Музичка култура

Допунска настава

 

Свет око нас

Физичко васпитање

Физичко и здравственоваспитање

Српски језик

Математика

Чос

 

Српски језик

Математика

Енглески језик

Верска настава

 

 

Свет око нас

Српски језик

Физичко и здравственоваспитање

Математика

Литерарна секција

 

Српски језик

Математика

Ликовна култура

Физичко и здравственоваспитање

Пројектна настава

 

Сања Станковић

Енглески језик

Српскијезик

Математикаа

Музичка култура

Допунска настава

 

Математика

Физичко васпитање

Српски језик

Свет око нас

 

 

Математика

Српски језик

Верска настава

Енглески језик

Пројектна настава

Пројектна настава

Математика

Српски језик

Свет око нас

Физичко васпитање

Саобраћајна секција (нижи)

 

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Ликовна култура

Час одељенског старешине

 

Дејан Петровић

Српскијезик

Математикаа

Музичка култура

Енглески језик

 

 

Математика

Српски језик

Свет око нас

Физичко и здр.васпитање

ЧОС

 

Српски језик

Математика

Свет око нас

Физчко и здр.васпитање

Пројектна настава

 

Математика

Српски језик

Енглески језик

Верска настава

Рецитаторска секција

 

Српски језик

Математика

Ликовна култура

Ликовна култура

Физичко и здр.васпитање

 

Јелена Живановић

Српски језик

Математика

Енглески језик

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

 

Математика

Српски језик

Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

Чос

 

Српски језик

Математика

 

Верска настава

Пројектна настава

Пројектна настава

Српски језик

Математика

Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава

 

Српски језик

Математика

Ликовна култура

      Ликовна    култура

Ликовна секција

 

Биљана Јовановић

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Природа и друштво

Драмска секција

 

Енглески језик

Математика

Српски језик

Музичка култура

Физичко васпитање

 

Српски језик

математика

Природа и друштво

Физичко васпитање

Народна традиција

Народна традиција

Математика

Српски језик

Верска настава

Енглески језик

Допунска настава

 

Српски језик

Математика

Ликовна култура

Ликповна култура

Чос

 

Љиљана Антић

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

Верска настава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

Виолета Стевановић

Математика

Српски језик

Природа и друштво

Народна традиција/ чувариприроде

Додатна настава

 

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Енглески језик

Верска настава

 

Природа и друштво

Математика

Српски језик

Физичко васпитање

Допунска настава

 

Музичка туракул

Енглески језик

Математика

Српски језик

Мале балерине

 

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Ликовна култура

Ликовна култура

Чос

Слађана Марјановић

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Народна традиција

Физичко васпитање

 

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Енглески језик

Верска настава

 

Природа и друштво

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Допунска настава

 

Енглески језик

Српски језик

Математика

Музичко образовање

Додатна настава

 

Математика

Српски језик

Физичко васпитање

Ликовна култура

Ликовна култура

ЧОС

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Школска 2019/2020.година

 

Распоред часова

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Марија Аранђеловић

5/1

5/2

6/2

 

 

 

 

6/2

6/1

 

5/2

5/1

 

 

6/2

5/2

6/1

5/1

 

 

 

6/2

6/1

5/1

5/2

 

 

 

 

 

 

5/2

5/1

6/1

 

Тања Мицић

7/1

8/2

 

 

7/2

8/1

 

8/2

 

8/1

7/2

7/1

 

 

7/1

8/1

 

 

 

 

 

 

 

7/1

7/2

8/2

8/1

 

7/2

8/2

 

 

 

 

 

Маја Николић

8/1

 

8/2

7/2

 

 

 

8/1

8/2

 

 

7/2

 

 

 

 

7/2

8/1

8/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1

7/2

8/2

 

 

 

 

Марина Рајчетић

 

 

5/2

5/1

7/1

6/1

 

6/1

6/2

5/1

7/1

5/2

 

 

 

 

 

 

6/1

6/2

 

6/1

 

6/2

5/1

5/2

7/1

 

5/2

 

5/1

6/2

7/1

 

 

Весна Јеремић

6/1

7/1

5/1

5/2

6/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1

7/2

 

6/1

6/2

 

 

8/2

7/2

 

 

 

 

 

5/1

5/2

 

8/2

8/1

7/1

 

Милан Бајкић

5/2

6/1

7/2

6/2

8/1

8/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2

 

7/1

7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

6/1

7/1

6/2

8/1

 

5/1

 

Жељана  Спасић

 

 

 

 

 

 

 

7/2

8/1

8/2

6/1

6/2

чос

 

 

 

 

7/2

8/1

7/1

 

5/1

7/1

8/2

6/2

6/1

5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивана  Јанковић

 

 

 

8/2

6/1

7/1

 

5/1

5/2

 

 

 

 

 

6/1

6/2

5/2

 

 

 

 

8/1

5/1

 

7/1

7/2

6/2

 

8/2

8/1

7/2

 

 

 

 

Јелена Радовановић

 

5/1

8/1

6/1

8/2

7/2

 

 

5/1

5/2

 

 

 

 

 

7/1

8/1

6/2

 

 

 

 

8/2

7/2

 

 

 

 

 

 

7/1

6/1

5/2

6/2

 

Марија Филиповић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2

 

5/1

8/2

7/2

8/1

 

 

 

 

 

 

 

 

7/1

6/2

 

5/1

6/1

5/2

 

Снежана Маринковић

8/2

7/2

7/1

8/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

5/1

6/2

5/2

5/2

6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бојан Маринковић

7/2

8/1

6/1

7/1

5/1

 

 

5/2

7/1

6/2

5/1

 

 

 

7/2

6/1

 

 

 

 

 

7/1

6/2

5/2

6/1

 

 

 

6/2

5/1

5/2

 

8/2

7/2

 

Војислав Томић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2

8/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1

8/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирјана Илић

6/2

6/2

 

 

 

 

 

7/1

7/2

6/1

6/2

 

 

 

8/2

8/2

7/1

7/1

 

 

 

5/2

5/2

8/1

8/1

5/1

5/1

чос

 

6/1

6/1

7/2

7/2

 

 

Марија Бојић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/1

8/2

8/1

7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1

 

8/2

7/1

7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордана Пантић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2

8/1

6/1

7/1

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2

 

6/1

 

6/2

 

 

 

 

8/1

7/1

6/2

 

 

Мирослав Јовановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2

 

Ненад Станојевић

 

 

 

 

 

5/2

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна Пантић

 

 

 

 

5/2

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претрага