Распоред писмених и контролних задатака за разредну наставу

petak, 25 oktobar 2013 16:04 Ивана Јанковић
Štampa

 

ПРВИ РАЗРЕД

 

ДРУГИ РАЗРЕД

 

ПРЕДМЕТ

МЕСЕЦ (РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНE НЕДЕЉЕ ПРЕМА ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ)

 

 

ПРЕДМЕТ

МЕСЕЦ (РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНE НЕДЕЉЕ ПРЕМА ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ)

II

III

IV

V

VI

 

II

III

IV

V

VI

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 3.

 8.

10.

12.

16.

17.

21.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 7.к

 

 15.к

22.к 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

 

 

СВЕТ ОКО НАС

6. 

 

14. 

 

20.

21. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

3.

 7.

8.

12.

15. 

20. 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

МЕСЕЦ (РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНE НЕДЕЉЕ ПРЕМА ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ)

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ (РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНE НЕДЕЉЕ ПРЕМА ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ)

II

III

IV

V

VI

 

II

III

IV

V

VI

СРПСКИ ЈЕЗИК

 4.

6.

9.

 13.

16.

 

 21.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

2.

8.п

 10.

15.

16.п

21.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

7.к

 

15.к

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

9.к

 

17.к 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 3.

6.

9.

 

14.

16.

20.

МАТЕМАТИК.А

 2.

5.

8.

10.п

12.

 

 

 

15.

 20.п

22.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 5.

8.

13.

 17.

20.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 1.

9.

 

 17.

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:

К - Контролна вежба

    П - Писмени задатак

Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе (епидемија грипа, већи број негативних оцена...)

 

Poslednje ažurirano subota, 22 februar 2020 21:26